Η συνάρτηση F(x) εκφράζει τους παράγοντες από τους οποίους καθορίζεται ο βαθμός της υγείας μας. Τους παράγοντες αυτούς (χ1, χ2, χ3, χ4, χ5) θα τους ονομάσουμε παράγοντες υγείας.

Image

Χ1: Κοσμοθεώρηση
Εννοούμε τη φιλοσοφία μας γύρω από την ζωή, τις παραδοχές και τις προσδοκίες μας καθώς και την υπάρχουσα αντίληψή μας σε σχέση με το ποιοι είμαστε, ποια είναι η θέση μας στον κόσμο και ευρύτερα στο σύμπαν.

Χ2: Τρόπος ζωής
Εννοούμε τις συνθήκες, τους όρους και την ποιότητα της ζωής που διαμορφώνονται από το πλαίσιο της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε, αλλά και από τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με την οικογένεια μας, το σύντροφο μας, τους φίλους μας, τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο και τον εαυτό μας.

Χ3: Διατροφή
Εννοούμε το σύνολο των ουσιών που προσλαμβάνει ένας οργανισμός μέσα από την τροφή και που είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του. Σημαντικό ρόλο στη διατροφή παίζει όχι μόνο η ποιότητα της τροφής, ο τρόπος παρασκευής της, η ψυχική μας διάθεση, αλλά κυρίως η συμβατότητα της τροφής με το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τους κυτταρικούς υποδοχείς.

Χ4: Τοξικά περιβάλλοντος
Εννοούμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ευρύτερη ρύπανση του οικοσυστήματος, τα βαριά μέταλλα που περιέχονται στις τροφές, τα πετροχημικά, την ακτινοβολία, το κάπνισμα. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών (σωματικών και ψυχικών) είναι η απελευθέρωση του οργανισμού από τα τοξικά του περιβάλλοντος.

Χ5: Λοιμώδεις παράγοντες
Εννοούμε τους παθογόνους μικροοργανισμούς (μύκητες, ιούς, βακτήρια, κ.α) που προκαλούν ασθένειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και εκδήλωση των λοιμωδών παραγόντων διαδραματίζει η διαταραχή και εξασθένηση του οργανισμού.

Οι παραπάνω παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλοεξάρτηση, επηρεάζουν σε διαφόρους βαθμούς και με διαφορετική ένταση το επίπεδο της υγείας μας, προσδιορίζοντας το φαινόμενο της ζωής, τις προοπτικές και το βαθμό ελευθερίας της.

Το Αμερικανικό κέντρο για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών αναφέρει ότι συνήθως βασικός παράγοντας για την υγεία του ανθρώπου είναι ο τρόπος ζωής του, οι συνήθειες τους, οι παραδοχές και οι σκοποί του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν, η επιτυχής θεραπεία μιας ασθένειας με μακροχρόνια αποτελέσματα κατά 10% οφείλεται στην ιατρική φροντίδα, κατά 18% σε διάφορους κληρονομικούς παράγοντες, 19% σε περιβαντολογικούς και τέλος 53% στον τρόπο ζωής του ασθενούς.

 

http://holmedicine.eu/articles/the-health-equation/