Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)3

Ἐχθὲς ξεκινήσαμε μίαν νέα «σειρὰ ἄρθρων» γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακαλύψουμε, ὅλοι μαζύ,  ἐὰν τὸ παραμύθι τῆς ζέας εἶναι μόνον  παραμύθι ἤ ἔχει καὶ κάποιαν ἀλήθεια πίσω του.
Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐὰν ὑπῆρξε, ὑπάρχει, θὰ ὑπάρξῃ ζέα, θὰ τὰ καταθέσουμε σιγὰ σιγά, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν «σειρὰ ἄρθρων».
Σήμερα θὰ σταθοῦμε στὴν λέξι «mutant» ποὺ ἀναφέρεται στὸν ὑποτιθέμενον «ζέα» σπόρο, ἤ ἄλλως, στὸν «ἀρχαιότερο σπόρο».

Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ὁ ἀρχαιότερος σπόρος Ἄλφα ἤ Βῆτα, ἤ σκέτο ὁ ἀρχαῖος σπόρος Γάμα, εἶναι ἕνα δεδομένον ποὺ ἀπὸ μόνον του δὲν λέει κάτι συγκεκριμένο.
Ἀρχαιότατος σπόρος εἶναι καὶ τὸ καλαμπόκι ἀλλὰ ἡ MONSANTO  τοῦ ἔχει ἀλλάξῃ τὰ φῶτα, τὰ πρέκια καὶ τὸν λόγο ὑπάρξεως.
Ἡ MONSANTO  λοιπὸν δὲν δημιούργησε κάποιον νέο σπόρο ἀλλὰ παρενέβῃ στὸν ὑπάρχον καὶ τὸν μετέτρεψε μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ μόνον καλαμπόκι δὲν εἶναι σήμερα.

Ἐπίσης, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβολόγοι.
Μᾶς κατηγοροῦν πὼς δὲν δημοσιεύσαμε θέματα ποὺ μᾶς ἀπέστειλαν.
Οὐδὲν ψευδέστερον αὐτοῦ. Δὲν ἔχουμε κάποιαν ἐνημέρωσι ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ ἡ ὅποια ἐνημέρωσις λαμβάνουμε ἀφορᾷ στὴν ἐνημέρωσι ποὺ μᾶς στέλνουν φίλοι, ὅπως ὁ Ἀντώνης ἤ ὁ Γιῶργος ἤ ἡ Ἀγγελική. Ἐπὶ αὐτοῦ λοιπόν, οὐδεὶς μπορεῖ νὰ μᾶς κατηγορήσῃ γιὰ κάτι.
Τὶς κορῶνες νὰ τὶς κρατήσουν γιὰ τὰ γήπεδα καὶ γιὰ τὴν λυρικὴ σκηνή.

Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως.

Ὁ Βιτάλης ἰσχυρίζεται πὼς:

«…Μια που για να «αποδείξουν πως ο Βιτάλης άνοιξε την Κερκόπορτα στα μεταλλαγμένα και δηλητηριάζει το Λαό», οι συκοφάντες, χρησιμοποιούν επιλεκτικά και διαστρεβλώνοντας μάλιστα, αποσπάσματα από τις αναφορές του CIYMMΤ. Παρουσιάζουν δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο των αρχαίων προγόνων του Franckenkorn, ως «μεταλλαγμένο», ερμηνεύοντας τη λέξη «mutant», κακοπροαίρετα φυσικά, κατά το δοκούν. Και αποκρύβοντας πως η μετάλλαξη του έγινε με φυσικό τρόπο (όπως γίνεται με όλα τα φυτά και τα ζώα στον πλανήτη), μέσα σε διάστημα… 12.000 ετών. Αποκρύβοντας ακόμη την απαντητική επιστολή του Δρα Φρανκ, που εξηγεί πως αυτό που λέει το CIYMMΤ, είναι απλά το γεγονός ότι, η ποικιλία αυτή, έχει σαν βάση, αρχαίους σπόρους, με ιστορία πολλών εκατονταετηρίδων. Πράγμα που δηλώνει την δολιότητα των συγκεκριμένων, μια που όπως ορίζουν τα άρθρα 362/363 του Ποινικού Κώδικα, γνώριζαν πως «το γεγονός που αναφέρουν είναι ψευδές και συκοφαντικό».»

πηγή

(Αὐτὸ τὸ συκοφάντες πολὺ μοῦ ἄρεσε. Φαντάζομαι πὼς θὰ τὸ ἐννοοῦν μὲ τὴν σωστὴ του ἔννοια, διότι κατὰ τὰ ἄλλα πάλι αὐτοακυρώνονται!!!)
Οὔτε λοιπὸν γεωπόνος εἶμαι, οὔτε ἔχω ἔννομο κέρδος οὔτε οἰκονομικὸ ὄφελος γιὰ νὰ θέλω νὰ στραφῶ ἐναντίον τοῦ ὁποιουδήποτε, διότι ξύπνησα ἕνα πρωΐ καὶ μοῦ κάθησε ἀνάποδα ἡ μούρη του. Οὔτε φυσικὰ εἰσάγω σπόρους μὲ τοὺς τόνους. Οὔτε παραπλανῶ τοὺς συμπολῖτες μου γιὰ τὸ εἶδος τῶν σπόρων ποὺ τοὺς πουλῶ. Οὔτε γράφω ἀερολογίες. Στοιχεῖα καταθέτω κι ὅποιος θέλει τὰ ἐλέγχει. Ὅποιος δὲν θέλει καλὰ νὰ πάθῃ…

Θέτοντας λοιπὸν στὸν αὐτόματο μεταφραστὴ τῆς google τὴν λέξι mutant  λαμβάνω τὰ ἐξῇς ἀποτελέσματα:
Δῆλα δή ἡ φυσική μετάλλαξις, ἤ ἄλλως ἡ ἐξέλιξις μέσα ἀπό τούς αἰῶνες, συμπεριλαμβάνεται στήν λέξι «mutant»; 
Σέ ποιά βιβλία γενετικῆς τό γράφει αὐτό γιά νά τό διαβάσουμε κι ἐμεῖς;

Ἐπίσης, ἕνα ἄλλο στοιχεῖον ποὺ συνηγορεῖ στὸ mutant=μεταλλαγμένο εἶναι τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Βιτάλη. Τί μᾶς ἔλεγε λοιπόν  ὁ Βιτάλης στίς 26 Ἰουνίου τοῦ 2013 μέσα ἀπό τό παρακάτω ταινιάκι; Μήπως μᾶς ἔλεγε πώς οἱ σπόροι πού πούλησε πρό ἑνός ἔτους ἦταν πειραγμένοι ἤ ἄλλως «κλειδωμένοι»;  Μήπως δῆλα δή μᾶς ἔλεγε πώς οἱ σπόροι, τούς ὁποίους διέθεσε στήν Ἑλληνική ἀγορά, ἦσαν mutant; Δῆλα δή μεταλλαγμένοι;

Στὸ 6:57 ἀκοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Βιτάλη νὰ παραδέχεται πὼς «δυστυχῶς οἱ Γερμανοὶ τὸν σπόρο τὸν κλείδωσαν»…
Στὸ 10:18 ἀκοῦμε νὰ λέγεται
«…γιὰ νὰ προχωρήσουμε ἀμέσως μετά στὴν εἰσαγωγὴ σπόρων, τῶν ξεκλείδωτων σπόρων, ὄχι σὰν τῶν κλειδωμένων ποὺ μᾶς δίνουν οἱ Γερμανοὶ (δῆλα δὴ τοὺς σπόρους ποὺ διετέθῃσαν τὸν προηγούμενον χρόνο, πρὸς τοὺς ἀγρότες) μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ τὸ ξανασπείρουμε καὶ δεύτερη καὶ τρίτη χρονιά, καὶ θὰ προχωρήσουμε στὴν συγκρότησι, μίας μορφῆς …. τράπεζας σπόρων…»

«Κλειδωμένοι σπόροι»…;;;
Μά τί εἶναι τέλος πάντων αὐτοί οἱ κλειδωμένοι σπόροι;
Ἀκοῦμε γιὰ κλειδωμένους σπόρους καὶ δὲν γνωρίζουμε τὸ τὶ σημαίνει.
Φύτεψαν οἱ ἀγρότες τὴν προηγουμένη χρονιὰ «κλειδωμένους σπόρους» γιὰ αὐτὸ δημιουργήθηκε καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀνεύρεσι ξεκλείδωτων σπόρων.
Δῆλα δή, οἱ «κλειδωμένοι σπόροι» εἶναι οἱ σπόροι ποὺ δὲν ξαναφυτρώνουν. 
Ἄς δοῦμε ὅμως ἀπὸ τὴν βικιπαίδεια τὸ τὶ εἶναι ἀκριβῶς οἱ «κλειδωμένοι σπόροι»:

2 . Σύντομη περιγραφή της τεχνολογίας εξολόθρευσης(V – GURTs )

Tεχνολογία εξολόθρευσης , τεχνικά γνωστή ως γενετική χρήση τεχνολογίας περιορισμού (εξολόθρευσης) ( GURTs ) , έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει τους σπόρους στείρους μετά τη συγκομιδή.

Για το σκοπό αυτό, τα φυτά είναι γενετικά τροποποιημένα με ειδικές σχεδιασμένες αλληλουχίες γονιδίων, που επιτρέπουν με εξωτερικό έλεγχο την ενεργοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (π.χ. ανοχή ζιζανιοκτόνου , την παραγωγή εντομοκτόνων στοιχείων , ωρίμανσης καρπού , τη γονιμότητα του σπόρου). Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής των επαγωγέων , όπως είναι τα συγκεκριμένα χημικά. Στην περίπτωση της τεχνολογίας εξολόθρευσης, η χημική επεξεργασία των σπόρων πριν από την πώλησή τους στους αγρότες έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει μια γενετική διαδικασία που θα επιτρέψει το φυτό να μεγαλώσει και να σχηματίσει σπόρους, αλλά θα προκαλέσει στο έμβρυο καθενός από τους σπόρους την παραγωγή μιας κυτταρικής τοξίνης που θα αποτρέψει τη βλάστηση τους, αν μεταφυτευτούν μετά τη συγκομιδή.
Δεδομένου ότι αυτό επηρεάζει την αναπαραγωγή και τη βιωσιμότητα ολόκληρων ποικιλιών καλλιεργειών, τεχνικά γνωστή ως γενετική χρήση τεχνολογίας περιορισμού (εξολόθρευσης) (V – GURTs).

βικιπαίδεια

Ἄρα, οἱ «κλειδωμένοι σπόροι», ἤ ἄλλως στεῖροι σπόροι, ἤ σπόροι ἐξολοθρεύσεως εἶναι γενετικά, διαδικαστικά, τροποποιημένοι, ἤ μεταλλαγμένοι, συμφώνως μὲ τὴν βικιπαίδεια.
Ἄρα μὲ τοὺς κλειδωμένους σπόρους, ἤ ἄλλως μὲ τοὺς στείρους σπόρους, ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, διότι δὲν μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε σπόρο καὶ νὰ τὸν καλλιεργήσουμε τὴν ἐπομένη χρονιά.

Τί διαφορετικό ἔκαναν λοιπόν τό Πατριωτικό Μέτωπο, ἡ τράπεζα σπόρων του καί ὁ Βιτάλης ἀπό αὐτό πού κάνει ἤδη ἡ Monsanto; Κλειδωμένους σπόρους δέν μᾶς διέθεσαν καί οἱ μέν καί οἱ δέ;
Ποῦ διαφέρει ἡ προσπάθεια τῆς Monsanto νά κυριαρχήσῃ στούς σπόρους ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου καί τῆς τραπέζης σπόρων του νά κυριαρχήσῃ στούς Ἑλληνικούς σπόρους; Ἤ μήπως δέν χρησιμοποιεῖ ἡ Monsanto τά ἐπί τόπου μαγαζάκια της, σέ Γερμανίες, Αὐστρίες, Ἰταλίες, Γαλλίες, Ἀγγλίες γιά νά προωθῇ τά προϊόντα της πρός κάθε κατεύθυνσι, ἀναζητῶντας Κερκόπορτες γιά νά μᾶς τά ἐπιβάλῃ; Καί τελικῶς μήπως τά ὅποια Πατριωτικά Μέτωπα, εἶτε ἐν γνώσει τους, εἶτε ἐν ἀγνοίᾳ τους, (δυστυχῶς, ἐν γνώσει τους, ὅπως παραδέχεται ὁ Βιτάλης παραπάνω!!!) διορίσθηκαν οὐσιαστικῶς ἐμμέσως ὡς ἀντιπρόσωποι τῆς Monsanto καί τῶν ὑποεταιρειῶν της; Μήπως τελικῶς συζητᾶμε μόνον γιά μεταπωλητές τῶν πατενταρισμένων σπόρων πού ἤδη ἀπειλοῦν τήν διαβίωσί μας;
Ἐξ ὅσων ὅμως γνωρίζω ἡ χρήσις σπόρων ἀπὸ τεχνολογία γενετικῆς ἐξολοθρεύσεως, δὲν ἔχει ἐπιτραπῇ σὲ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως. Ἄρα μήπως δέν εἶναι κλειδωμένοι οἱ σπόροι καί εἶναι ξεκλείδωτοι; Τί ἀπό τά δύο συμβαίνει;
Διότι διαφορετικῶς ἔχουν εἰσαχθῇ παρανόμως στὴν Ἑλλάδα, καὶ στὴν Εὐρώπη, ἐὰν ὄντως εἶναι ἔτσι.

Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν τεχνολογία ἐξολοθρεύσεως σπόρων, ὅπως φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν Terminator Technology μπορεῖτε νὰ διαβάσετε καὶ ἐδῶ:  

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2) terminator

(ἀπὸ τὸν βραχόκηπο)

 

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ ταινιάκι.

9:12
«…Ὅλες οἱ μετρήσεις,  ὅλες οἱ συνεντεύξεις ἀπὸ τὸν μιτοχονδριακὸ ἔλεγχο τῶν ὀστῶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἔχουν δείξῃ ὅ,τι  ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ ΕΘΙΑΓΕ, κι ἀπὸ ἐπιστήμονες, ποὺ ἐμφανίζονται σιγὰ σιγὰ καὶ καταθέτουν τὴν ἄποψί τους,  ἔχουν καταλήξῃ ὅ,τι ἡ ζειὰ ἀνήκει στὰ σπελτοειδή, στὸ σπέλτ, στὸ σπέλτα ἤ σπαρτόν, ὅπως τὸ μεταφράζουμε ἐμεῖς, γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ ταιριάζῃ.  Γιατὶ πῶς νὰ γίνῃ, σὲ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο γεννήθηκε ἡ ἱστορία καὶ δὲν μπορεῖ ξαφνικὰ τὸ ἕνα νὰ ὀνομάστηκε σπέλτ καὶ τὸ ἄλλο ἔμερ. Τὸ ὁποῖον πῆραν οἱ Ἰταλοί, τὸ ὀνομάζουν φάρρο, τοῦ δίνουν κι ἕνα σωρὸ ἄλλες ὀνομασίες γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ λένε καὶ μακαρόνι…»

Λοιπόν… Αὐτό ἀπό τόν μιτοχονδριακό ἔλεγχο πῶς τό ἔβγαλαν; Μέ ποιάν τεχνική ἀπέδειξαν πώς ἀπό τό μιτοχονδριακό DNA τῶν παππούδων μας διαφαίνεται πώς αὐτό τό σιτηρό, πού σήμερα ἀποκαλοῦν κάποιοι ζέα, εἶναι αὐτό στό ὁποῖον ἀναφέρεται ὁ Βιτάλης; Καί ἀπό πότε διαφαίνεται ἀπό τόν μιτοχονδριακό ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου τό εἶδος τῆς τροφῆς του;
Μίαν ἀπόδειξιν παρακαλῶ, γιὰ νὰ μὴν τρελλαθοῦμε… Διότι αὐτὸ τὸ μιτοχονδριακὸ μὲ …ξέκανε!!! Κυριολεκτικῶς!!!

Ἐμεῖς ὅμως ἐπεὶ δὴ οὐδεμίαν πρόθεσιν ἔχουμε νὰ φέρουμε σὲ δύσκολη θέσι τὸν Βιτάλη καὶ τὸ ΠΑΜ ἄν καὶ κατηγορούμεθα γιὰ τὸ ἀντίθετον, ὅπως ἀναφέρεται στὴν σελίδα τους:
«Αποκρύβοντας ακόμη την απαντητική επιστολή του Δρα Φρανκ, που εξηγεί πως αυτό που λέει το CIYMMΤ, είναι απλά το γεγονός ότι, η ποικιλία αυτή, έχει σαν βάση, αρχαίους σπόρους, με ιστορία πολλών εκατονταετηρίδων. Πράγμα που δηλώνει την δολιότητα των συγκεκριμένων, μια που όπως ορίζουν τα άρθρα 362/363 του Ποινικού Κώδικα, γνώριζαν πως «το γεγονός που αναφέρουν είναι ψευδές και συκοφαντικό»….»

πηγή

Εἴπαμε καὶ παραπάνω, πὼς ἀκόμη καὶ τὸ καλαμπόκι τῆς Monsanto  ἔχει σὰν βάσι του ἀρχαίους σπόρους. Πολὺ ἀρχαίους. Πάρα πολὺ ἀρχαίους. Συνεπῶς τὸ νὰ εἶναι κάποιος σπόρος ἀρχαῖος δὲν σημαίνει πὼς δὲν εἶναι καὶ πειραγμένος.
Σᾶς γνωστοποιοῦμε ἐπίσης πὼς οὐδὲ μίαν ἐπιστολὴ τοῦ Φρᾶνκ ἐλάβαμε. Εἶτε ἀπὸ τὸν ἴδιο εἶτε μέσῳ τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου εἶτε μέσῳ τοῦ Βιτάλη. Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἔχουμε ἄγνοιᾳ, γιὰ ὅσα γράφει ἡ παραπάνω ἀνακοίνωσις. Συνεπῶς, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς μάλλον ἐκεῖ μέσα ψεύδονται ἔτσι, γιὰ νὰ ψεύδονται ἤ νὰ «τρομοκρατοῦν»  κι ὄχι γιὰ νὰ ὁμιλοῦν.

Καταλήγοντας.
Ἐμεῖς λοιπόν οὔτε ἔχουμε λάβῃ κάποιαν ἐπιστολὴ ποὺ νὰ ἀφορᾶ στὸν Φράνκ, οὔτε γνωρίζουμε ἀπαντητικὲς ἐπιστολὲς προερχόμενες ἀπὸ τὸν Φράνκ καὶ τὸ μόνον ποὺ πράξαμε ἦταν νὰ ἀναδημοσιεύσουμε ἕνα ἄρθρον ποὺ βασιζόταν σὲ δελτίο τύπου τοῦ ΠΑΜ, δίχως ἄλλες προεκτάσεις, καταθέτοντας φυσικὰ τὶς δικές μας σκέψεις καὶ τὰ ἐρωτήματα. Ἐπὶ τῶν ὅσων ῥωτήσαμε λάβαμε μηδενικὲς ἀπαντήσεις. Ἐπὶ τῶν ὅσων ὑποψιαζόμαστε εἰσπράξαμε κορῶνες. Ἐπὶ τῶν ὅσων διαπιστώσαμε λάβαμε ἀπειλὲς γιὰ μηνύσεις.
Ἔχοντας κατὰ καιροὺς παρακολουθήσῃ διάφορες ὁμιλίες τοῦ προέδρου τους στὸ διαδίκτυο, καὶ  βάσει τῆς προσωπικῆς μου ἐμπειρίας, διαπιστώνω πὼς ἄλλα διαβάζω κι ἄλλα συμβαίνουν τελικῶς. Διότι τελικῶς, τὸ νὰ ἀναρωτιέσαι γιὰ τὸ ὀρθὸν καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν, βάσει πάντα, τῶν ἀρχῶν τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, εἶναι κάτι μεμπτόν ἤ ἀνήθικον. Σωστά;
Ἤ μήπως ἐγώ κατάλαβα λάθος;
Κι ἐάν εἶναι λάθος αὐτό πού κατάλαβα, τότε πῶς στά κομμάτια ἀν τί ἀποδείξεων, γιά νά ἀποδομηθοῦν οἱ ὑποψίες μου, δέχομαι ἀπειλές καί συκοφαντίες; Πῶς πρέπει τώρα ἐγώ νά ἀντιδράσω; Νά πράξω τά ὅμοια, κραυγάζοντας ἤ νά καταθέσω τά στοιχεῖα στήν εἰσαγγελία;

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβανόμαστε.
Ἔχουμε κρατήσῃ σὲ ἀρχεῖο ὅλα τὰ ὅσα ἔχουν κατὰ καιροὺς γράψῃ ἤ πῇ οἱ κύριοι ἀπὸ τὸ Πατριωτικὸ Μέτωπο.
Γιὰ νὰ ἀνεβάσουμε, γιὰ παράδειγμα, ἕνα ἀπὸ τὰ ταινιάκια τους στὸ διαδίκτυο, εἶναι ὑπόθεσις μερικῶν λεπτῶν τῆς ὥρας. Ἤ γιὰ νὰ βροῦμε τὶς ἀνακοινώσεις τους εἶναι ὑπόθεσις μερικῶν δευτερολέπτων, μὲ τὸ ἀρχεῖο ποὺ φτιάξαμε.
Δὲν τοὺς συμφέρει λοιπὸν κάποια ἀλλοίωσις ἤ διαγραφὴ τῶν στοιχείων. Τὰ ἔχουμε ὅλα σὲ πολλὰ ἀντίγραφα, ἀλλὰ καὶ στὰ χέρια νομικῶν, ποὺ τὰ ἐρευνοῦν περισσότερο σὲ βάθος, βάσει τῆς ὑπαρχούσης Ἑλληνικῆς καὶ Εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας.

φωτογραφία

πηγή

 

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)