Τὸ γάλα ποὺ (τοὺς) βγάζει τὶς μάσκες!

Νὰ ξεκαθαρίζουμε κάτι, ποὺἔχει μὲν ἀρχίσῃ νὰ διαδίδεται ὡς πληροφορία, ἀλλὰἀκόμη παραμένει σὲ περιορισμένον ἐπίπεδον!!!
Τὸἀγελαδινὸ γάλα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ προϊόντα του, ὅπως φυσικὰ καὶ τὸ βόειον κρέας, εἶναι ΠΛΑΝΗ!!! Εἶναι πλῆρες τοξινῶν, μὴἀποῤῥοφησίμων συστατικῶν καὶ πηγὴ πολλῶν προβλημάτων ὑγείας, διότι ἀφήνει πολλὰ κατάλοιπα στὸ σῶμα μας.
Τὸ καλλίτερο κτηνοτροφικὸπροϊόν, ποὺ δὲν ἀφήνει κατάλοιπα, ποὺ χωνεύεται εὔκολα καὶ ποὺ δὲν ἐπιδέχεται πολλῶν ἐπεμβάσεων χημικῶν, εἶναι τὸ αἰγοπρόβειο.

Εἶτεἀπὸαἶγεςεἶτεἀπὸπρόβατα, εἶτεὁσυνδυασμὸςαὐτῶν, μποροῦννὰμᾶςπροσφέρουνὑψηλοτέραςποιότητοςπροϊόντα, μὲσαφῶςχαμηλότεροκόστοςκαὶπαραγωγῆςκαὶἐπιβαρύνσεωςστὸπεριβάλλον.

Κάποιες πολ σοβαρς λήθειες γι τ γάλα.

Γιὰ τὸ γάλα, ὡς τροφή, ἔχουν γράψῃ πολλοί, πολλά…
Μελέτες ἐπὶ μελετῶν ἀποδεικνύουν πὼς ναί, εἶναι ἀναγκαία τροφή, ἀλλὰἔως κάποιας ἡλικίας καὶὑπὸ σοβαρὲς προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις ποὺἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὴν προέλευσίν του καὶ μὲ τὴν ποιότητά του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐπεξεργασία του.

Δὲν γίνεται νὰ …ἀναβαπτίζουμε σὲ γάλα ὅ,τι λευκὸὑγρὸ κυκλοφορεῖ γύρο μας.

Τὸ ναρκωτικὸ γάλα.

Γιὰ νὰ βάζουμε ὅμως τὰ πράγματα στὴν θέσιν τους, στὴν σωστήν θέσιν τους, καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε καὶ τὸ παρασκήνιον, ποὺ τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ καταναλώνουμε ἀπολύτως πιστοποιημένα δηλητήρια.

Ἐκτὸς ἀπὸ βόειον γάλα, τώρα πιὰ θὰ μᾶς ποτίζουν μὲὅ,τι σκουπίδι περισσεύει στὸν πλανήτη.

Ἀντὶνὰμᾶς …«στρέψουν» πρὸςτὰπερισσότεροπαραδοσιακά, καὶτελικῶςθρεπτικὰπροϊόντατῆςἙλληνικῆςγῆς, μᾶςὠθοῦνστὸνὰ …ὁλοκληρωθοῦμεὡςχωματερὴἀνθρώπων, ζώων, καταλοίπων…

Φιλονόη

 

Συνέχεια