ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

(σύμφωνα με τον Ρώσο ερευνητή και ειδικό της Καρμικής Διαγνωστικής
Σ. Ν. ΛΑΖΑΡΕΦ).

Η αιτία όλων των ασθενειών βρίσκεται στην έντονη επικέντρωση/αγγιστρωση/προσκόλληση στις επιθυμίες και στην εξάρτηση απ’ αυτές.

Ι. Οι γενικές αρχές.

– Οι παθήσεις της δεξιάς πλευράς του σώματος = επιθετικότητα προς τα μελλοντικά γεγονότα.
– Οι παθήσεις της αριστερής πλευράς του σώματος = συσσωρευμένος θυμός στα γεγονότα του παρελθόντος.
– Οι παθήσεις της κεφαλής = μακροχρόνια περιφρόνηση, μίσος, ζήλια.
– Οι παθήσεις των χειρών = αγκίστρωση στις ικανότητες, απαιτήσεις προς την μοίρα.
– Οι παθήσεις των ποδιών = θυμός με τον εαυτόν σου, με την μοίρα, προβλήματα με τους απογόνους.
– Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης = θυμός με την μοίρα, προβλήματα με τους απογόνους, προβλήματα με τους άνδρες.

στοά_αβάτου

ΙΙ. Οι παιδικές παθήσεις.

Συνέχεια