Tag Archive: ΜΟΣΑΝΤΟ


 Monsanto: δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα Μπρόκολα!
Η Eπέλαση του Codex alimentarius!
Image
 Αν το ψάξετε, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί κάποιοι πολυεθνικοί κολοσσοί οι οποίοι αφορούν τον χώρο των τροφίμων και ποτών.

Πολυεθνικές που έχουν ένα σωρό θυγατρικές και ελέγχουν την διακίνησή των τροφίμων του πλανήτη και φυσικά ορίζουν τις τιμές του.
Αυτό έχει το αποτέλεσμα που όλοι βιώνουμε πλέον στα super-markets των πολυεθνικών του πλανήτη.
Χαμηλής ποιότητας τρόφιμα, σε αυξημένες τιμές και αντιστρόφως ανάλογες του πραγματικού βιοτικού επίπεδου του πληθυσμού.
Στην κορυφή αυτών των εταιρειών, μπορείτε να διακρίνετε την Cocal Cola και την Mosanto.
Στατιστικά αυτές οι δυο εταιρείες ευθύνονται για ένα τεράστιο ποσοστό μόλυνσης του πλανήτη.

Και αν το σκεφθείτε υποτίθεται πως παράγουν προϊόντα τα οποία τρώμε η πίνουμε!
Φυσικά αυτές οι εταιρείες έχουν άρρηκτα ισχυρους δεσμούς συμφερόντων η ιδιοκτησίας με φαρμακευτικούς, τραπεζικούς η άλλους κολοσσούς πολυεθνικές του πλανήτη.

Το λέμε και το φωνάζουμε καιρό, πως όλα αυτά που γινονται σαν στόχο έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου και το κέρδος για αυτούς που διακινούν τα νήματα σε αυτές τις πολυεθνικές.
Έλεγχο στη τροφή, στον λόγο, στην έκφραση, στην σκέψη. Ελέγχο σε όλα….

Μια από τις λύσεις τους για αυτό, συγχρόνως με την επιβολή νομοθεσιών για την “ασφάλεια και το καλό μας, ειναι και οι πατέντες.
Πατέντες παντού και όχι μόνο στο λογισμικό. Στόχος η πλήρης εξάρτηση και η κατανάλωση από τα προϊόντα των πολυεθνικών.

[IMG]

Πρόσφατα λοιπόν η Mosanto, είχε καταθέσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το μπρόκολο (!!!) και παραδόξως, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων

Συνέχεια

 
Image
 
 
Για πρώτη φορά, οι επιπτώσεις στην υγεία των ΓΤΟ και ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου φυτοφάρμακου αξιολογηθηκαν συνολικά  σε μια μακροπρόθεσμη διατροφική μελέτη, με τη μεγαλύτερη διάρκεια έως τωρα και με τις πιο λεπτομερείς αναλύσεις από όλες τις προηγούμενες μελέτες, από περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τα κρατικούς φορείς τροφίμων, κυβερνήσεις,  βιομηχανίες , η ερευνητικά ιδρύματα..
 
Τα δύο προϊόντα που δοκιμάστηκαν είναι πολύ κοινά διαδεδομένα: (i) ένας διαγονιδιακός αραβόσιτος ειδικά σχεδιασμένος για ανοχή στο Roundup, το χαρακτηριστικό που μοιράζονται πάνω από το 80% των τροφίμων και των ζωοτροφών γενετικά τροποποιημένων, και (ii) το Roundup το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον πλανήτη . Η ρυθμιστική διαδικασία έγκρισης απαιτεί αυτά τα προϊόντα  να δοκιμάζονται σε ποντίκια ως υποκατάστατο για τους ανθρώπους.

 

Image

 

 

Female (9255) fed with the GMO alone (22%) and developing a mammary adenocarcinoma in a fibroadenoma (day 645)
 
Η νέα έρευνα πήρε τη μορφή  δοκιμής σίτισης σε 200 ποντίκια σε διάρκεια δυο ετων, παρακολουθώντας τα αποτελέσματα για περισσότερες από 100 παραμέτρους. Οι δόσεις ήταν συνεπείς με την τυπική διατροφική / περιβαλλοντική έκθεση (από 11% ΓΤΟ στη δίαιτα, και 0,1 ppb στο νερό).
 
Τα αποτελέσματα, προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, περιλαμβάνουν αυξημένη και ταχεία θνησιμότητα, σε συνδυασμό με  μη γραμμικές  ορμονικές και γενετικές επιπτώσεις. Τα θηλυκά ανέπτύξαν σημαντικούς και πολυάριθμους μαστικούς όγκους και προβλήματα στα νεφρά και την υπόφυση. Τα αρσενικά έχασαν τη ζωή τους ως επί το πλείστον από σοβαρές χρόνιες ανεπάρκειες στα νεφρά και το συκώτι. Η ομάδα του καθηγητή Séralini στο Πανεπιστήμιο της Caen δημοσιεύει αυτή την λεπτομερή μελέτη σε ένα από τα κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο  Journal Food and Chemical Toxicology. στις 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι συνέπειες είναι εξαιρετικά σοβαρές. Αποδεικνύουν την τοξικότητα, τόσο μιας ΓΤΟ με τον πιο διαδεδομένο διαγονιδιακά χαρακτήρα και από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο, ακόμα και όταν καταπίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, (που αντιστοιχούν σε εκείνες που βρίσκονται στην επιφάνεια ή στο νερό της βρύσης). Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση την επάρκεια της ισχύουσας κανονιστικής διαδικασίας, που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο από τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της υγείας, των τροφίμων και των χημικών ουσιών, και τις βιομηχανίες που επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση των προϊόντων.

 Εν όψει αυτών των ευρημάτων, οι ερευνητές θεωρούν ότι οι άδειες  κυκλοφορίας στην αγορά για τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν  αμέσως.  
 
Η συνέχεια