Η 1η Ελληνική φαρμακοποιία και συνταγές φαρμάκων

Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός, σπούδασε ιατρική στη Παβία για 7 χρόνια. Ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροδιδάσκαλος. Το 1818 στη Κωνσταντινούπολή, εξέδωσε την 1η Φαρμακοποιία στα Ελληνικά. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική επανάσταση βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας την ιατρική και διέφυγε ειδοποιούμενος από κάποιον Τούρκο που είχε θεραπεύσει. Στον Άθωνα η κοινότητα του Αγ. Όρους τον προστάζει να φτιάξει πυρίτιδα σύμφωνα με την Φαρμακοποιία του…

cf80cf85cf81cebfcf83

Ας δούμε μερικές από τις συνταγές του στη γενική φαρμακοποιία:

Λαύδανον
Μέθοδος κατασκευής: Επάρε κανέλλαν καλήν δράμια 1, καρυόφυλλα (μοσκοκάρφια) δράμια 1, τα δύο καλώς κοπανισμένα. Κρασί καλόν και άσπρον δρ. 100. Αφιόνι (όπιον) καθαρόν δρ. 16, κρόκον καλόν δρ. 1, ανακατώνουν τα πάντα καλώς, έως συ να αναλύσει το όπίον, έπειτα βάλε το μίγμα τούτο εις εν αγγείον υάλινον καλώς κεκλεισμένο, και άφεστο να μείνει εις τον ήλιον ή εις θέρμη σακήν δια οκτώ ημέρας. Μετά ταύτας σφραγίσας αυτό δια ποταπού χόρτου, φύλαξον δια την χρεία σου.
Είναι ναρκωτικόν, υπνωτικόν και ανώδυνον. Εις διάρροια, δυσεντερίαν, εις βήχαν παντός είδους, εις φθίσιν γαστρικών και εντερικών, εις την αυπνίαν, εις όλους σχεδόν τους πόνους του σώματος, ακόμη και εις εκείνα τα πάθη εις τα οποία ωφελεί το οποίον, εξωτερικής εις τας βρωμεράς πληγάς, εις τα δαγκάματα των μελισσών, σκορπιών κλπ.
Δόσις: Εις τα βρέφη από δύο, έως πέντε φάγματα (κόμπους) εις τους προβεβηκότος δίδεται από πέντε έως δέκα δις ή τρις την ημέραν με το νερόν ή με άλλο ρευστόν θερμόν ή και ψυχρόν.

Συνέχεια