ιατρός και ψυχοθεραπευτής Ρύντιγκερ Ντάλκε.

Στο δίτομο έργο του «Η ασθένεια ως γλώσσα της ψυχής» έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στον καρκίνο.
 Πίσω από τη διάγνωση του καρκίνου, μας λέει, κρύβεται μια μεγάλη δομή, που μπορεί να εκφραστεί σε πλήθος συμπτωμάτων, το καθένα από τα οποία πλήττει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την ύπαρξή του, ανεξάρτητα από το όργανο στο οποίο είχε πρωτοπαρουσιαστεί.
Ως εκ τούτου, η πορεία του καρκίνου είναι υπερβολικά σύνθετη για να τη συνδέσουμε μοναχά με το όργανο που προσέβαλε.
Η τάση του να εξαπλώνεται σε όλο το σώμα, μαρτυρεί ότι απαιτεί ολόκληρο τον άνθρωπο. Η μάστιγα του καρκίνου στην εποχή μας δεν πλήττει μόνο τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά ολόκληρη την κοινωνία, η οποία τον ανακηρύσσει σε ταμπού, όπως καμιά άλλη ασθένεια.
Και αυτό γίνεται, γράφει σε άλλο σημείο ο Ντάλκε,