Τὰ ἀναψυκτικὰ συμβάλλουν στὴν ἠλιθιοποίησι τῶν παιδιῶν!

Ἡ καφεΐνη εἶναι ἕνα διεγερτικό, τὸ ὁποῖον οὔτως ἤ ἄλλως θεωρῶ πὼς εἶναι περιττό. Μποροῦμε καὶ δίχως της.
Βέβαια ὁμολογῶ πὼς ὁ καφὲς μοῦ ἀρέσει πολύ, ἀλλὰ ἐπιλέγω νὰ μὴν τὸν καταναλώνω.

Μοῦ κάνει κακό. Κι ὁπωσδήποτε δὲν εἶμαι ἔφηβη.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἡ καφεΐνη δὲν εἶναι μόνον τοῦ καφὲ συστατικό, ἀλλὰ καὶ τῶν «ἐνεργειακῶν»  ἀναψυκτικῶν, εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία, ἰδίως τώρα, μετὰ τὴν δημοσίευσι τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς τῆς ἐρεύνης, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς τὰ παιδιά μας, ποὺ καταναλώνουν ποσότητες μεγάλες αὐτῶν τῶν σκευασμάτων, κινδυνεύουν ἀπὸ ἠλιθιοποίησι, νὰ προσπαθήσουμε πολὺ συνειδητῶς  νὰ τὰ ἀποκόψουμε   ἀπὸ αὐτήν.

Εἶναι κυριολεκτικῶς καταστροφική.
Ἐὰν φυσικὰ συνυπολογίσουμε καὶ τὴν ἀσπαρτάμη, τότε συζητᾶμε γιὰ ἔγκλημα κατὰ τῶν ἐφήβων, ποὺ ὅμως κανένα δικαστήριο δὲν θὰ κληθῇ νὰ δικάσῃ.
Εἶναι ἀποκλειστικῶς δική μας εὐθύνη νὰ ἐξηγήσουμε στὰ παιδιὰ τὸ τὶ προκαλοῦν αὐτὰ τὰ δύο, εἶτε μόνα τους, εἶτε συνδυαστικά.

Φιλονόη

Η καφεΐνη βλάπτει σοβαρά τους εφήβους

Συνέχεια